ยกเลิก IE Enhanced Security Configuration (ESC)

ยกเลิก IE Enhanced Security Configuration (ESC)

Video is ready, Click Here to View ×


ตัวอย่างนี้เป็นกายกเลิก ESC บน Windows Server 2008 R2

ข้อดี คือสะดวก ไม่ต้องมานั่ง Add web ใหม่ๆ ทุกครั้ง
ข้อเสีย คือ ไม่ค่อยปลอดภัย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *